Prodaja nekretnina

1) Provjera ispravnosti i dokumentacije nekretnine

Jedan od najvažnijih zadataka naše agencije za nekretnine jest provjera kompletne dokumentacije nekretnine koja se stavlja u prodaju. Tek nakon što se utvrdi da nekretnina ima urednu dokumentaciju može se krenuti u proces prodaje nekretnine.

Potrebno je provjeriti vlasništvo upisano u zemljišnoj knjizi, zatim prodavatelj treba pripremiti građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za građenje te uporabnu dozvolu. Vlasnik nekretnine je dužan prilikom prodaje, iznajmljivanja, ili davanja u zakup, osigurati energetski certifikat i dati ga na uvid potencijalnom kupcu, unajmljivaču ili zakupoprimcu. Ako se radi o prodaji zemljišta potrebno je provjeriti namjenu zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju.

2) Utvrđivanje prodajne cijene i tržišne vrijednosti nekretnine

Procjenu vrijednosti nekretnine mogu obavljati jedino ovlaštene osobe tj. stalni sudski vještaci i procjenitelji, dok vjerodostojno mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine može dati i licencirana agencija za nekretnine kako bi se realnije formirala cijena nekretnine za prodaju.

Kako bi Vaša nekretnina bila konkurentna na tržištu, bitno je odrediti realnu tržišnu cijenu s kojom se nekretnina stavlja u prodaju. Prodajnu cijenu nekretnine određuje prodavatelj i tu je bitno da se odredi objektivna i realna cijena. Naša agencija sukladno tržišnim kretanjima daje svoje mišljenje o vrijednosti nekretnine. Zadatak agencije za nekretnine jest upoznati prodavatelja s tržišnom vrijednosti nekretnine na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja na kojem se nekretnina nalazi. Stoga je formiranje tržišno prihvatljive cijene važan korak u procesu prodaje nekretnina.

3) Marketing i oglašavanje nekretnine

Uspješna prezentacija i oglašavanje nekretnine je rezultat stručnosti i plod dugogodišnjeg profesionalnog iskustva.

Naša agencija ulaže većinu svojih prihoda usmjeruje na oglašavanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Tako da će Vaša nekretnina biti maksimalno istaknuta na tržištu nekretnina i privući najveću pažnju kod pretraživanja.

4) Prezentacija nekretnine potencijalnim kupcima

Kako bi nekretnina bila što bolje prezentirana, potrebno ju je prikazati na afirmativan način te navesti sve ključne elemente koje posjeduje nekretnina koja se prodaje.  

Uvažavajući mišljenje prodavatelja, naš pristup omogućava da prodavatelj izrazi svoje viđenje vlastite nekretnine. Za uspješnu prodaju nužno je objaviti sve istinite i točne podatke kako bi kupac dobio što više informacija i što jasniju sliku o nekretnini. Nekretnina se opisuje na vrlo pristupačan i razumljiv način – tip nekretnine, kvadratura, broj soba, izgled, starost nekretnine, trenutno stanje grijanje, lokacija itd.

Prezentacija nekretnina je dobro osmišljena aktivnost koja je plod iskustva i stručnog znanja što se reflektira i na ukupno poslovanje agencije.

5) Primanje ponude i pregovori

Nakon što je kupac definitivno potvrdio interes za kupnju nekretnine, preostaju još konačni pregovori između prodavatelja i kupca o cijeni i uvjetima prodaje.

6) Zaključivanje posla

Nakon što je proces kupnje nekretnine završen, preostaje još napraviti prijenos vlasništva s kupca na prodavatelja. I zatim prebaciti sve račune sa starog na novog vlasnika nekretnine.

Prilikom procesa prodaje bitno je da prodavatelj redovito komunicira s agencijom, posebno ukoliko dođe do promjene cijene nekretnine koja se prodaje. Kako bi nekretnina bila prezentirana kupcima na što učinkovitiji način, nekretnina treba biti uredna i spremna za razgledavanje.