Vodič pri kupnji nekretnina u Hrvatskoj

Bonum nekretnine najvećim dijelom pokriva tržište srednje Dalmacije, jednog od najljepših dijelova Jadranske obale. Na našoj web-stranici www.bonum-nekretnine.com možete pronaći i selektirati velik broj interesantnih nekretnina. Kako bi Vam olakšali i usavršili proces kupnje nekretnine, naša agencija za nekretnine Vam pruža stručnu podršku i vodi Vas kroz cijeli proces kupnje nekretnine.

Prilikom odabira nekretnine, naš posao je pažljivo osluškivati sve Vaše želje i potrebe, rezervirati potrebo vrijeme za konzultacije, tako da nam možete objasniti koji tip nekretnine tražite, u okviru koje cijene, lokacije itd. Pri odabiru idealne nekretnine za kupnju, potrebno je voditi računa o nekoliko parametara:

1) Tip nekretnine: kuća, vila, stan ili apartman, građevinsko ili poljoprivredno zemljište, poslovni prostor, te jeste li zainteresirani za kupnju ili najam nekretnine.

2) Okvirni budžet odnosno iznos koji ste odlučili investirati u novu nekretninu.

3) Lokacija – koje lokacije u Hrvatskoj Vam predstavljaju prioritet pri odabiru nekretnine. Udaljenost od mora, pogled na more, mikro lokacija. Želite li biti blizu mora ili centra mjesta, kupiti nekretninu s pogledom na more ili želite možda nekretninu na mirnoj lokaciji s velikom okućnicom dalje od mora i centra mjesta.

4) Stanje ili uređenost nekretnine – želite li kupiti novu nekretninu, kompletno uređenu nekretninu, namještenu ili nenamještenu nekretninu, jeste li zainteresirani za obnovu ili uređenje nekretnine.

5) Vrijeme kada ste u mogućnosti doći pogledati nekretnine koje Vas interesiraju.

S obzirom na Vaš upit, naš stručni tim će Vam sastaviti listu interesantnih nekretnina u Republici Hrvtatskoj koje su oglašene na našoj web-stranici www.bonum-nekretnine.com, zatim nekretnine koje možda nisu oglašene, ali se nalaze na tržištu. Na taj način naša agencija pokriva cijelo područje srednje Dalmacije tako da na jednom mjestu možete dobiti uvid u sve nekretnine.

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj predmet oporezivanja je promet nekretnina koji se plaća na svako stjecanje nekretnina, osim stjecanja nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

Koliko iznosi porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina se plaća po stopi od 4% na temelju porezne osnovice koju određuje porezna uprava. Porezni obveznik na promet nekretnina je porez dužan platiti u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Kada nastaje porezna obveza?

Porezna obveza kod kupnje nekretnine nastaje prilikom ovjere potpisa kupoprodajnog ugovora ili druge isprave kojom dolazi do otuđenja nekretnine. Javni bilježnik je dužan u roku od 30 dana jedan primjerak isprave temeljem koje se vrši promet nekretnina, dostaviti ispostavi porezne uprave.

Dakle, kod kupnje nekretnine, porezna osnova nastaje u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ako se radi o stranoj ili fizičkoj osobi kojoj je za kupnju nekretnine potrebna suglasnost ministarstva pravosuđa, porezna osnova nastaje u trenutku dobivanja te suglasnosti

Što se sve smatra stjecanjem nekretnine?

Stjecanjem nekretnine se smatra: kupoprodaja nekretnine, zamjena nekretnina, nasljeđivanje nekretnina, darovanje nekretnina, stjecanje dosjelošću, iznošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku legalizacije ili stečaja, stjecanje nekretnina na osnovi sudske odluke ili tijela državne uprave.

Prilikom kupnje nekretnine, porezni obveznik na promet nekretnina je kupac. Kod zamjene nekretnina porezni obveznik je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost koja se stječe.  Pri darovanju ili drugom stjecanju bez naknade obveznik poreza na promet nekretnina je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade.

Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, domaće i strane fizičke ili pravne osobe su izjednačene u obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina.

Poreznu osnovicu predstavlja tržišna vrijednost nekretnine. Porezna uprava može prihvatiti cijenu iz kupoprodajnog ugovora ili je može izmijeniti na temelju podataka o kretanju tržišnih vrijednosti.

Stjecanje vlasništva nekretnina u Hrvatskoj za strane osobe

Strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati pravo vlasništva nad nekretninama pod uvjetom uzajamnosti ili ukoliko dobiju suglasnost ministarstva pravosuđa.

Državljani Europske unije i stjecanje nekretnina u RH

Fizičke i pravne osobe koje dolaze iz država članica Europske unije pravo vlasništva nekretnina stječu pod istim pretpostavka kao i hrvatski državljani te pravne osobe koje imaju sjedište u RH.

Državljani izvan Europske unije i stjecanje nekretnina u RH

Državljani koji dolaze izvan EU, a žele kupiti nekretninu u Hrvatskoj moraju prethodno zatražiti rješenje od Ministarstva pravosuđa o kojem se odlučuje u upravnom postupku. Suglasnost mogu dobiti državljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu.

Reciprocitet

Ukoliko ne postoji reciprocitet između Republike Hrvatske i države iz koje dolazi kupac, tada strani državljanin može kupiti određenu nekretninu na način da osnuje tvrtku koja ima sjedište u Hrvatskoj.

Ograničenja

Osobe koje dolaze izvan Europske unije te strani državljani, ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište, te nekretnine koje se nalaze u zaštićenom dijelu prirode.